O Nas

O powstaniu Geersing Potato Specialist

Z ojca na syna…

W Geersing Potato Specialist specjalizujemy się w handlu ziemniakami. Nasza firma powstała w Emmeloord, w Holandii, i zajmuje się rozwojem odmian ziemniaków oraz sprzedażą sadzeniaków.

Początki

Po czterech latach prac badawczych nad Listą Odmian i siedmiu latach jako hodowca odmian ziemniaków, Jan-Eric Geersing postanowił zająć się samodzielną uprawą, dodatkowo realizując zadania z zakresu jej ochrony . Rozwijający się biznes spotkał się z dużym zainteresowaniem, Jan -Eric podążał za programem hodowlanym, który stworzył jego ojciec, Marchienus Geersing. Logicznym krokiem podczas studiów na Uniwersytecie Rolniczym w Dronten było ukończenie sześciomiesięcznego stażu w firmie hodowlanej Hettema, który obejmował program jego ojca.

“Marcelle” – Pierwsza odmiana

Pierwsze kroki poczyniono w 2003 roku, a w ciągu dziesięciu lat powstała pierwsza odmiana o nazwie Marcelle, dodana do Listy Odmian. W międzyczasie różne podejmowaliśmy się szeregu działań jako Geersing Potatoes Przeznaczyliśmy teren uprawny w ekologicznym gospodarstwie rolnym rodziny Poppe w Nagele, a ponadto, założyliśmy cztery satelitarne pola testowe w innych lokalizacjach w kraju w celu szerszego przetestowania wybranego materiału.

Niderlandzcy Niezależni Hodowcy

Wraz z wznowieniem współpracy z Caithness Potatoes holenderscy niezależni hodowcy pod przewodnictwem Geersing Potatoes podjęli się uprawiania odmian dla Caithness. Od 2004 roku grupa wolnych producentów corocznie jeździ do Anglii i Szkocji. Tam, we współpracy z Szkockimi plantatorami analizują i badają zachowanie swoich odmian na polu testowym w Essex.

Caithness Potatoes

Współpraca z Caithness Potatoes została rozszerzona jeszcze bardziej, zwracając uwagę w Holandii na odmiany powyższej jednostki badawczej. Działania te, prężnie rozszerzane, zostały zgrupowane w jednoosobową działalność gospodarczą, a nazwa Geersing Potato została oficjalnie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2011 roku postanowiono kontynuować koordynację prac uprawowych i działań związanych z rozwojem odmian pod nazwą Caithness Potato Holding BV, 20% udziałów zostało przeniesionych do Geersing Potatoes, a pozostała część do partnerów w Wielkiej Brytanii.

Kolejne odmiany

Oprócz udziałów w holenderskim oddziale Caithness, Geersing Potatoes B.V. kontynuuje swoją działalność hodowlaną, podążając za sukcesem odmiany Marcelle. W międzyczasie inni hodowcy w Holandii i Wielkiej Brytanii również nie próżnowali, a odmiany frytkowe, Divaa i Marvel oraz odporne na fitofthorę Cammeo są teraz na liście odmian.

Geersing Potato Specialist Ltd.

Działalność spółki zależnej Caithness Potato Ltd. prowadzona samodzielnie w 2019 roku przez Jan-Erica, zaowocowała powstaniem nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Geersing Potato Specialist. Jan-Eric skupi się teraz głównie na rozwoju odmian z wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy oraz sieci kontaktów biznesowych.

Geersing Potato Specialist
Nasze mocne strony...

Wiedza poparta doświadczeniem

Wiedza gromadzona przez wiele lat w zakresie rozwoju odmian ziemniaka i ochrony upraw

Sieć kontaktów handlowych

Budowana przez lata, jest niezwykle pomocna

Relacje handlowe

Na bazie tej relacji zapoczątkowano wiele zmian

Trwałość

Koncentracja na odmianach odpornych na zarazę w celu osiągnięcia zrównoważonej uprawy, a także specjalizacja w uprawach organicznych.